UAB LABENA - degalinių įranga - kuro išdavimo kolonėlės TATSUNO - degalų kolonele - šildymas - lygmačiai Ultra - lygmačiai, FAFNIR - lygmačiai Start Italiana, HECTRONIC, UNICODE, Petrolmeccanica - kasos aparatai - talpyklos - SND talpykla - rezervuarai Kadatec, Dujų aptikimo sistemos, Dujų detektoriai, Dujų nuotėkio detektorius - MATAVIMO TECHNOLOGIJŲ, SKIRTŲ ANTŽEMINIAMS VERTIKALIEMS REZERVUARAMS, LYGINAMOJI ANALIZĖ
Kuro lygio matavimo sistemos

Matavimo technologijų, skirtų antžeminiams vertikaliems rezervuarams,
lyginamoji analizė

Papildomai skaitykite:
Ultra ATG - Degalinių matavimo sistema
ULTRA TERMINAL - naftos bazių kontrolė
Matavimo technologijų, skirtų požeminiams rezervuarams, lyginamoji analizė

Šiame straipsnyje pateikiamas prietaisų, matuojančių skysčių lygį dideliuose antžeminiuose rezervuaruose, įrengtuose terminaluose arba naftos bazėse, palyginimas. Antžeminių ir požeminių rezervuarų matavimų sistemų funkcionalumas turi būti ekvivalentiškas. Nepaisant to kai kurios mažiems požeminiams rezervuarams skirtos technologijos negali būti naudojamos dideliems antžeminiams rezervuarams, nes pastarieji yra labai aukšti (pavyzdžiui, magnetostrikcinis principas).

Bet kokių matavimo sistemų pagrindą sudaro įvairūs zondai, esantys rezervuare. Zondai dažniausiai kabeliais sujungiami su stotimi, kuri pagal zondų (impulsų) signalus apskaičiuoja matavimų rezultatus. Dažniausiai matavimo sistema nustato šiuos duomenis:

  • NP lygis
  • esamo vandens lygis
  • NP temperatūra
  • perskaičiuotasis tūris, tai yra temperatūros kompensuotas tūris esant 15° C

Papildoma informacija, kuri labai svarbi valdant naftos bendrovės atsargas:

        ·        NP tankis; temperatūrinei kompensacijai
        ·        homogeninių skysčio sluoksnių detekcija (fazių išskyrimas)

Šie duomenys dažniausiai pateikiami ekrane (LCD ekranas), įrengtame matavimo stotyje. Matavimo sistema konfigūruojama naudojant įmontuotą klaviatūrą. Tinkamai sukonfigūruota matavimo sistema leidžia valdyti lokaliai arba nuotoliniu būdu naudojant kompiuterį. Komunikacinis protokolas užtikrina duomenų keitimąsi tarp matavimo sistemos ir kompiuterio programinės įrangos, taip pat leidžia vartotojui laisvai kontroliuoti degalų atsargas ir konfigūruoti sistemą.

Šis dokumentas parodo, kuo skiriasi skirtingos matavimo sistemos. Pradžioje pateikiamos skysčių lygį rezervuaruose matuojančių įrenginių konkurencinės technologijos. Toliau matavimo sistema Ultra lyginama su kitų pasaulinės reikšmės gamintojų sistemomis.

Matavimo technologijų lyginamoji analizė

Šiandien pasaulyje dominuoja du degalų atsargų antžeminiuose rezervuaruose matavimo būdai (žr. 1 ir 2 pav.)

  1. Segmentinis tūrinis metodas; pavyzdys: zondas BP-1, gamintojas Ultra d.o.o. (Slovėnija)
  2. Radiolokacinis metodas; pavyzdys: TankRadar Rex, gamintojas Saab Rosemount (Šveicarija), micropilot S FMR 53x, gamintojas Endress + Hauser (Švedija).


1 pav. Sumontuotas matavimo zondas BP-1 (metalinė laikančioji konstrukcija su zondais PS-1.1)

 


2 pav. Matavimas tipiniu matavimui skirtu radiolokatoriumi

Bendrovės ULTRA taikomas segmentinis tūrinis metodas, pagrįstas kondensatorių, esančių matavimo zonde (metalinė matuoklė), elektrinės talpos matavimais.

BP-1 zondą sudaro metalinė konstrukcija ir reikiamas kiekis zondų PS-1.1 (požeminiams rezervuarams), sumontuotų tiksliai nustatytose pozicijose. PS-1.1 modulių (zondų) skaičius priklauso nuo rezervuaro aukščio. Du vienas paskui kitą einantys moduliai visada perdengia vienas kitą, tokiu būdu pasiekiamas maksimalus modulių perėjimo tikslumas. Centrinis vienetas nustato absoliutų degalų aukštį bei degalų temperatūrą. BP-1 zondas išsaugo visas specialias PS-1.1 charakteristikas. Tokiu būdu, šiuo metodu galima nustatyti įvairius sluoksnius su skirtingomis dielektrinėmis konstantomis (vanduo, nuosėdos, degalai, ...). Tai reiškia, kad elektrai laidūs sluoksniai (vanduo, priemaišos) matuojami kaip pirmasis sluoksnis, degalai - kaip antrasis.

Zondo daugiasegmentinės savybės taip pat leidžia: nustatyti degalų dielektrinės konstantos pokyčius, kurie tiesiogiai parodo degalų kokybės (tankio, oktaninio skaičiaus) pokyčius, nustatyti įvairias priemaišas, kurios nesusimaišė su degalais ir sudarė homogeninį degalų sluoksnį. Segmentinis tūrinis metodas nepriklauso nuo dielektrinių savybių ir degalų tankio pokyčių, kurie yra normalus reiškinys rezervuare. Zondas neturi judančių sudėtinių dalių, todėl praktiškai nereikalauja aptarnavimo ir yra apsaugotas nuo mechaninio poveikio, o tai iš esmės padidina zondo naudojimo laiką. BP-1 zondas montuojamas rezervuaro dugne, tokiu būdu užtikrinamas absoliutus lygių (vanduo, degalai) matavimas nuo paties rezervuaro dugno iki degalų paviršiaus.

Radiolokacinis metodas remiasi ypatingu rezervuaro radiolokatoriumi, įrengtu rezervuaro viršuje ir veikiančiu signalo gavimo laiko matavimo principu. Šiuo atveju matuojamas atstumas nuo referencinio taško iki produkto paviršiaus. Radiolokaciniai signalai skleidžiami iš antenos, atsimuša nuo produkto paviršiaus ir priimami atgal į anteną. Sistema faktiškai matuoja impulso sklidimo laiką ir apskaičiuoja atstumą iki produkto paviršiaus. Aukštis nuo rezervuaro dugno iki flanšo, ant kurio įrengtas radiolokatorius (referencinis taškas), turi būti įvedamas. Radiolokacinė sistema gali išmatuoti tik produkto lygį. Vandens aukščio matavimui būtinas papildomas matavimo prietaisas. Skirtingo aukščio rezervuarams naudojamos skirtingos antenos. Bet koks objektas, atsiradęs radiolokacinių impulsų veikimo zonoje, gali sukelti matavimo trikdžius. Matavimo tikslumas taip pat labai priklauso nuo radiolokatoriaus įrengimo kampo, dielektrinių konstantų ir produkto tankio, nes jie turi įtakos impulso atsispindėjimui nuo produkto paviršiaus. 

Segmentinio tūrinio Ultra metodo ir radiolokacinio metodo palyginimas

 

Segmentinis tūrinis Ultra metodas

Radiolokacinis metodas

Nėra judančių sudėtinių dalių.

Nėra judančių sudėtinių dalių.

Tiesioginis produkto ir vandens aukštis matuojamas remiantis dielektrinių savybių pokyčiais per visą zondo ilgį.

Matuojamas tik produkto lygis. Kitiems duomenims nustatyti būtini kiti matavimo prietaisai.

Temperatūros davikliai įmontuoti į zondą.

Būtinas papildomas daviklis temperatūrai matuoti.

Zondas vertikaliai pastatomas ant rezervuaro dugno.

Matavimo prietaisas montuojamas ant flanšo ant rezervuaro

Zondas nustato absoliutų degalų aukštį nuo rezervuaro dugno. Pagal metrologijos taisykles, teisingas matavimas - matavimas nuo rezervuaro dugno.

Radiolokatorius nustato santykinį aukštį. Absoliutus aukštis nustatomas pagal įvestus duomenis, pavyzdžiui: aukštis nuo dugno iki flanšo, ant kurio įrengtas radiolokatorius (referencinis taškas).

Matavimų tikslumas nepriklauso nuo rezervuaro deformacijų dėl temperatūros svyravimų, nes nekinta zondo įrengimo vieta.

 

Rezervuaro deformacijos dėl temperatūros svyravimų ar efektų, kylančių pildant rezervuarą, sukelia referencinio taško nuokrypius, todėl keliais milimetrais sumažėja matavimo tikslumas.

Produkto savybių (dielektrinė konstanta, tankis, oktaninis skaičius) pokyčių nustatymas per visą zondo ilgį.

Nustatyti degalų savybių neįmanoma.

Homogeninių sluoksnių, tai yra skysčių sluoksnių, kurie nesimaišo tarpusavyje, nustatymas.

Radiolokatorius nustato tik produkto lygį.

Matavimo zondas puikiai tinka visoms degalų rūšims. Nereikia papildomai jo derinti arba reguliuoti, priklausomai nuo degalų tipo (tankis, dielektrinė konstanta, temperatūra ir pan.).

 

Matavimo prietaisas nėra universalus visiems degalų tipams. Būtinos skirtingos antenos skirtingiems rezervuaro aukščiams, taip pat būtina papildomai reguliuoti įrangą pagal skirtingas dielektrines konstantas ir produkto tankius.

Matavimo sistema automatiškai nustato ir siunčia signalą apie zondo užterštumą, kuris gali sumažinti matavimų tikslumą. Kondensatorių atsaką (matavimo sistemos diagnostika) galima kontroliuoti nuotoliniu būdu - naudojant kompiuterį (TCP/IP).

Matavimo sistema nenustato užterštumo. Putos ant skysčio (produkto) paviršiaus gali sumažinti matavimų tikslumą.

Matavimo sistemų lyginimas

Visi duomenys gauti iš pagrindinių pasaulio gamintojų, gaminančių skysčių lygį rezervuaruose matuojančius prietaisus, oficialių visuomenei prieinamų komercinių dokumentų. Jeigu gamintojas siūlo kelis įrangos variantus, mūsų palyginimui pasirinktas tobulesnis variantas.

 

Matavimo prietaisas

Zondas PS-1.1

TankRadar Rex

Micropilot S

FMR 53x

Gamintojas

Ultra

Saab Rosemount

Endress + Hauser

Matavimo metodas

segmentinis tūrinis

radiolokacinis

radiolokacinis

Montavimo būdas

laisvas

tvirtinimas viršuje

tvirtinimas viršuje

Galimas mažiausias lygis, kuris gali būti išmatuotas (rezoliucija)

0,001 mm

nėra duomenų

0,1 mm

Matavimo tikslumas

± 1 mm

± 0,8 mm;

Tačiau atsiranda klaida, tai yra nuokrypis nuo referencinio taško, nes sistema neįvertina rezervuaro deformacijos

± 1 mm;

Tačiau atsiranda klaida, tai yra nuokrypis nuo referencinio taško, nes sistema neįvertina rezervuaro deformacijos

Vandens lygio matavimas

įmontuota į zondą

Būtinas papildomas zondas; prietaisas, matuojantis vandens lygį (tūrinis metodas)

Būtinas  papildomas zondas; Prothermo  NMT539

Minimalus vandens lygis, kuris gali būti išmatuotas (rezoliucija)

1 mm

nėra duomenų

nėra duomenų

Minimalus vandens lygio pokytis, kuris gali būti nustatytas (rezoliucija)

0,001 mm

nėra duomenų

nėra duomenų

Vandens lygio matavimo paklaida

± 1 mm visu aukščiu

± 2 mm - 500 mm aktyvaus aukščio

± 4 mm - 1000 mm aktyvaus aukščio

± 2 mm;

nėra duomenų apie diapazoną

Skysčio temperatūros matavimas

įmontuota į zondą

Būtinas papildomas zondas; Multiple Spot Thermometer (MST)

Būtinas  papildomas zondas; Prothermo  NMT539

Daviklių skaičius 

Priklausomai nuo PS-1.1 modulių skaičiaus; viename 2,5 m aukščio PS-1.1 modulyje gali būti sumontuoti nuo 3 iki 8 temperatūros daviklių

6

daugiau kaip 16

Temperatūros matavimo tikslumas

 

0,01 °C

0,1 °C

nėra duomenų

Temperatūros matavimo paklaida

 

± 0,5 °C

± 0,25 °C

± 0,1 °C

 
atgal spausdinti į viršų