UAB LABENA - degalinių įranga - kuro išdavimo kolonėlės TATSUNO - degalų kolonele - šildymas - lygmačiai Ultra - lygmačiai, FAFNIR - lygmačiai Start Italiana, HECTRONIC, UNICODE, Petrolmeccanica - kasos aparatai - talpyklos - SND talpykla - rezervuarai Kadatec, Dujų aptikimo sistemos, Dujų detektoriai, Dujų nuotėkio detektorius - LYGIO MATAVIMO SISTEMA NAFTOS BAZĖMS "ULTRA TERMINAL ATG BP-1" (SEGMENTINIS EL. TŪRINIS METODAS, BE PLŪDŽIŲ)
Kuro lygio matavimo sistemos

ULTRA Terminal - Naftos bazių kontrolė
ULTRA ATG BP-1 - Naftos bazių matavimo sistema

Papildomai skaitykite:
Ultra ATG - Degalinių matavimo sistema
Matavimo technologijų, skirtų požeminiams rezervuarams, lyginamoji analizė
Matavimo technologijų, skirtų antžeminiams vertikaliems rezervuarams, lyginamoji analizė

BP-1 tipo matavimo zondai gaminami pagal užsakymą, kiekvienam rezervuarui atskirai. Todėl zondui pagaminti būtini tikslūs rezervuaro duomenys (dydžiai). Pagal šiuos duomenis parengiama mechaninė dokumentacija, tada pagaminama laikančioji konstrukcija. Po to atliekamas zondo montavimas. Montuojant būtina laikytis saugumo technikos ir įrangos montavimo taisyklių.  

Kadangi didelių rezervuarų dydžiai yra nestandartiniai, teikiant užsakymą pagaminti zondą būtina pateikti reikiamus duomenis apie rezervuarą!  

Matavimo sistemos Ultra ATG BP-1 aprašymas

Matavimo sistema Ultra ATG BP-1 skirta NP lygiui matuoti dideliuose rezervuaruose. Sistemą sudaro:

     - zondas BP-1
       -
matavimo stotis Star-1
       -
Commander serveris
       -
kompiuterinė programa

Matavimo zondą BP-1 sudaro laikančioji konstrukcija BP-1 ir reikiamas kiekis matavimo zondų PS-1.1. Matavimo zondas  PS-1.1 tenkina visus reikalavimus, keliamus jo montavimui sprogimui pavojingose vietose (išskyrus rūdynus), dujų grupei IIB ir temperatūros klasei T4, kurioms priskiriami rezervuarai naftos bazėse, perdirbimo įmonėse. Sistema, naudojant zondus, matuoja ir apskaičiuoja NP ir vandens lygius bei NP temperatūrą (trijuose kiekvieno zondo PS-1.1 vietose). Naudodama tūrių lentelę, ji apskaičiuoja faktinį ir perskaičiuotą NP tūrį esant 15 °C. BP-1  sudarantys matavimo zondai  PS-1.1 susieti su matavimo stotimi Star-1, kuri serijiniu ryšiu RS-485  sujungta su Commander serveriu. Prie vieno Commander serverio galima prijungti kelias matavimo stotis.

Zondo BP-1 techniniai duomenys
(PS-1.1 zondai + laikančioji konstrukcija BP-1)

Rezoliucija:

± 0.1 mm

Tikslumas:

± 1 mm (gamintojo kalibravimas lazeriniu interferometru) 

Matavimo intervalas:

priklausomai nuo tipo, iki 20 m (nuo 2 iki 7 segmentų, kurių ilgis nuo 2 m iki 3 m)

Matavimo stotis Star-1

Maitinimo grandinė:

Un= 230V+/-6%,48...62H, 30W

Matavimo grandinė:

Ex ia IIB; Uo=15,8V; Io=69 mA; Po=400 mW; Co<820 nF;

Lo<1 mH

Kontrolinė grandinė:

Ex ia IIC; Uo=8,6V; Io=20 mA; Po=150 mW; Co<730nF; Lo<1mH

Antrinė grandinė:

RS-232(RS-485): +/-12V, 20 m

Dydis:

410 mm x 354 mm x 102 mm

Svoris:

5 kg

Veikimo temperatūra:

nuo 0 iki 50 °C

Saugojimo temperatūra:

nuo -30 °C iki +60 °C

Santykinis drėgnis:

nuo 20 % iki 95 % (nekondensatas)

Matavimo zondas PS-1.1

Maitinimo grandinė:

Ex ia IIB T4 Un=15,8 V

Maitinimo zonde:

Li=0 Ci=0

Kabelis Ultra 600 BZ

Aprašymas: 3 x 0,75 mm2 ekranuotas kabelis, atsparus naftos derivatams

Pralaidumas laidininkas - laidininkas:

100 nF/km

Pralaidumas laidininkas - ekranas:

140 nF/km

Indukcija:

0,65 mH/km


Schemoje „Įrangos montavimo schema" pavaizduota įrengta matavimo sistema, ir matomi atskyrimai tarp elementų, įrengtų sprogimui pavojingoje vietoje ir už jos ribų.

     1.Flanšas ant rezervuaro matavimo zondo BP-1 įrengimo vietoje
     2.Matavimo zondas BP-1
     3.Kabelinis ryšys tarp matavimo zondų PS-1.1 ir matavimo stoties Star-1
     4.LAN - prijungimas prie esamo kompiuterinio tinklo
     5.Prijungimas prie pastato potencialo korektoriaus
     6.Matavimo stoties Star-1 maitinimas
     7.Riba tarp sprogimo atžvilgiu ne avojingos ir sprogimo atžvilgiu pavojingos zonos
     8.Ryšys tarp matavimo stoties Star-1 ir Commander serverio (RS-485)

Matavimo zondas PS-1.1 - tai saugus prietaisas, kaip ir jo įjungimo įranga. Matavimo zondą   galima įrengti 0 zonoje (pagal EN50014 ir EN50020 standartus). Matavimo stotis Star-1 - tai prijungiamas įrenginys, todėl ji turi būti įrengiama atsparioje sprogimui patalpoje.

Laikančioji konstrukcija sudaroma iš dviejų - septynių segmentų, kurių ilgis nuo 1820 mm iki 2870 mm. Kiekvieno atskiro segmento ilgis, kaip ir segmentų kiekis, priklauso nuo zondo BP-1 dydžių. Laikančioji konstrukcija gaminama iš 114 - 159 mm skersmens plieninių vamzdžių. Prie vidinio vamzdžių paviršiaus privirinamos atskirų  PS-1.1 zondų laikančiosios ir karnizai. Atskiri segmentai tarpusavyje jungiami sraigto sriegiais.  

Kiekvienas PS-1.1 zondas sujungtas su matavimo stotimi Star-1. Prie vienos matavimo stoties Star-1 galima prijungti zondus PS-1.1, kurie yra vieno zondo BP-1 sudėtinė dalis. Matavimo stotys per RS 485 komunikacijas jungiamos prie Commander serverio, kuris per TCP/IP tinklą jungiamas prie kompiuterio. Matavimo sistema valdoma kompiuteriu su įdiegta programa vietiniam naudojimui Star Explorer ir programa dispečeriniam centrui.  

Laikančiosios konstrukcijos montavimas

Matavimo zondus BP-1 galima pasirinkti iš 27 tipų, priklausomai nuo aukščio - nuo 3590 mm iki 19790 mm. Techninei dokumentacijai parengti  būtini duomenys apie kiekvieną rezervuarą, kuriam skirtas zondas. Būtini duomenys pateikiami blanke - paraiškoje 0.58. Siekiant tiksliai parengti techninę dokumentaciją, būtina pateikti visus paraiškoje reikalaujamus duomenis. Blankas - paraiška pildoma ir rezervuarams su fiksuotu, ir su „plaukiojančiu" dangčiu. Jeigu rezervuare yra sumontuotas fiksuotas dangtis, arba jeigu rezervuare su „plaukiojančiu" dangčiu įrengtas vamzdis zondui, duomenų, kuriuos reikia pateikti apie rezervuarą su „plaukiojančiu" dangčiu, įrašyti nereikia.

Pagal techninę dokumentaciją gaminama laikančioji konstrukcija. Laikančioji konstrukcija,  svarbiausiai sujungimai ir zondo laikančiosios, turi būti pagaminta labai tiksliai. Kai atskiri laikančiosios konstrukcijos segmentai jau pagaminti, reikia atlikti bandomąjį montažą. Pagaminus konstrukciją ir atlikus bandomąjį montažą, būtina atlikti zondų PS-1.1 karnizų matavimus. Matavimai atliekami naudojant specialų matavimo prietaisą su lazeriniu inferometru. Baigta laikančioji konstrukcija turi būti apsaugota tinkama pakuote, kad transportuojant ją iki montavimo vietos būtų išvengta pažeidimų.

Techninę dokumentaciją rengia Ultra d.o.o. pagal užpildytame blanke - paraiškoje 0.58 pateiktus duomenis. Konstrukcijos pakeitimus ir atitikties patikrą atlieka  Ultra d.o.o. kontrolės tarnyba.

Montavimui keliami reikalavimai

Atitinkama montavimo vieta rezervuare.  Pageidautina, kad rezervuare būtų numatytas vamzdelis, į kurį įstatomas zondas. Šie duomenys turi būt žinomi prieš pradedant rengti techninę dokumentaciją.

Prieš pradedant montuoti rezervuarą reikia jį atitinkamai paruošti.

Matavimo stotys turi būti montuojamos sprogimui nepavojingose patalpose.

Turi būti užtikrinta galimybė nutiesti kabelius nuo kiekvieno atskiro zondo iki matavimo stoties. Kabelių skaičius nuo matavimo zondo BP-1 iki matavimo stoties Star-1 turi atitikti zondų PS-1.1, esančių konstrukcijoje BP-1, skaičių. Sujungimams naudojamas trigyslis ekranuotas kabelis, kurio laido skerspjūvis 0,75 mm (pavyzdžiui, kabelis OLLEX EB-CY 600 BZ 3 x 0,75 mm2). Kabelis turi būti atsparus naftos derivatų poveikiui.
Didžiausias leistinas kabelio ilgis tarp matavimo zondo ir matavimo stoties - 300 metrų. Didžiausias komunikacinio kabelio RS 485 ilgis - 300 metrų.  

atgal spausdinti į viršų