UAB LABENA - degalinių įranga - kuro išdavimo kolonėlės TATSUNO - degalų kolonele - šildymas - lygmačiai Ultra - lygmačiai, FAFNIR - lygmačiai Start Italiana, HECTRONIC, UNICODE, Petrolmeccanica - kasos aparatai - talpyklos - SND talpykla - rezervuarai Kadatec, Dujų aptikimo sistemos, Dujų detektoriai, Dujų nuotėkio detektorius - LYGIO MATAVIMO SISTEMA “ULTRA ATG” (SEGMENTINIS EL. TŪRINIS METODAS, BE PLŪDŽIŲ)
Kuro lygio matavimo sistemos

     Ultra Forecourt - Degalinių/Dujų degalinių automatizavimas
Ultra ATG (Automated Tank Gauging) - Degalinių matavimo sistema

Matavimo sistema ULTRA ATG užtikrina bendrą NP (naftos produktų) atsargų valdymo proceso (wet stock management) degalinėse automatizavimą, palengvina darbuotojų darbą atliekant potencialiai pavojingus darbus. Sustiprinus kontrolės sistemą iki minimumo sumažėja klaidų, lemiamų žmogiškojo veiksnio, atsiradimo galimybė, sumažėja aplinkos užteršimo pavojus ir išvengiama potencialių nuostolių (NP vagystė, laiku nustatomas rezervuarų pratekėjimas,...).

Papildomai skaitykite:
ULTRA TERMINAL - naftos bazių kontrolė
Matavimo technologijų, skirtų požeminiams rezervuarams, lyginamoji analizė
Matavimo technologijų, skirtų antžeminiams vertikaliems rezervuarams, lyginamoji analizė

Schemoje pavaizduotas degalinių tinklų paskirstymas. Kiekviename rezervuare įrengtas zondas PS-1.1. Zondai prijungti prie matavimo stoties Star-1. Star-1 prijungta prie Commander serverio per RS-232. Commander serveris atlieka vietinio valdiklio funkcijas, kartu su BackOffice PC ir FrontOffice PC (POS). Visi duomenys patenka į Commander serverį, kuris iš anksto nustatytą laiką užtikrina ryšį su naftos bendrovės valdymo skyriumi ir siunčia duomenis į Ultra Server, kurio duomenų bazėje jie ir saugomi.  Kompiuterinę programą Star Explorer galima prijungti prie BackOffice kompiuterio ar prie bet kurio kito kompiuterio, turinčio prieigą prie matavimo sistemos TC/IP tinklu. Kompiuterinė programa Strap Table užtikrina gaunamos iš rezervuarų informacijos apdorojimą ir duomenų išsaugojimą centriniame archyve.    

Zondas PS-1.1

Šio zondo veikimo pagrindą sudaro segmentinis tūrinis principas, leidžiantis atlikti įvairių dielektrinių savybių skysčių lygio matavimus. Zondų ilgis ir montavimo būdas leidžia juos naudoti įvairių formų ir dydžių rezervuaruose.

 

  

 

 

NP ir vandens lygio matavimas:

Metodas

Segmentinis tūrinis su išsamia analize

Rezoliucija

±0,1 mm

Paklaida

±0,5 mm

Matavimo apimtys

nuo pat dugno iki zondo viršaus

Matavimo laikas

< 3 sekundės

Temperatūros matavimas:

Absoliučios matavimo paklaidos riba

± 0,5 °C

Temperatūros daviklių skaičius

iki 8 vnt./zondui

Tankio matavimas:

Absoliučios matavimo paklaidos riba

± 1,5 kg/m3

Matavimo intervalas

nuo 400 iki 1100 kg/m3

Matavimo stotis Star-1

Zondai prijungti prie matavimo stoties Star-1, kurios pagrindinė užduotis yra elektros maitinimas ir komunikacija su zondais. Be to, matavimo stotyje yra saugomi duomenys apie NP ir vandens lygį bei temperatūrą. Prie matavimo stoties galima prijungti iki 10 PS-1.1 tipo zondų.

 

 

 

 

Programinė įranga Star Explorer

Programa skirta WINDOWS aplinkai. Ji turi pagrindinį modulį ir kelis papildomus. Pagrindinis modulis užtikrina šių duomenų pateikimą:

        ·        NP lygis
·        Vandens lygis
·        NP kiekis; litrais
·        NP tankis
·        Perskaičiuotasis NP kiekis, esant 15°C, litrais
·        NP temperatūra
·        Paskutiniojo matavimo laikas ir data
·        Laisva vieta rezervuare litrais iki maksimalios ribos
·        Duomenys apie rezervuaro būklę perduodant-priimant darbo pamainą arba duomenys apie NP dienos ir savaitės pardavimų apimtis
·        Duomenys apie paskutinį NP tiekimą:
     -         pildymo pradžios data ir laikas,
     -         kiekis litrais pildymo pradžioje,
     -         NP ir vandens lygis milimetrais pildymo pradžioje,
     -         NP temperatūra pildymo pradžioje,
     -         NP perskaičiuotasis kiekis pildymo pradžioje, esant 15°C, litrais,
     -         pildymo pabaigos laikas ir data,
     -         kiekis pildymo pabaigoje litrais, NP ir vandens lygis milimetrais,
     -         NP temperatūra pildymo pabaigoje,
     -         perskaičiuotasis NP kiekis pildymo pabaigoje, esant 15°C, litrais.

   


Programa yra pranešimo, įspėjimo ir signalo apie
pavojų degalinės darbuotojams priemonė.

Programinė įranga Star Configurator

Programa Star Configurator skirta rezervuaro kalibravimo lentelėms ir kitiems būtiniems parametrams, kurių reikia matavimo stoties Star-1 darbui, įrašyti. Programa suteikia įgaliotiems vartotojams galimybę įrašyti ir suskirstyti šiuos duomenis:

  • duomenys apie buvimo vietą,
  • duomenys apie rezervuarus (rezervuaro žymėjimas, NP rūšis, nulinė žyma, kalibravimo lentelė),
  • tąsumo lentelė (naudojama perskaičiuotajam tūriui esant nustatytai temperatūrai).

COMMANDER serveris

Šis serveris skirtas centralizuotam degalinės valdymui ir kontrolei. Jis apima matavimo ir kontrolės mechanizmus (NP lygio matuokliai, benzino kolonėlės, mokėjimo automatai...). Commander serverį galima prijungti prie kasos (POS) ir buhalterinės apskaitos sistemos (BOS).   

Commander serveris sujungiamas su matavimo stotimi Star-1 naudojant serijinį ryšį RS 232 arba RS 485. Prie jo galima prijungti iki 31 Star-1 tipo matavimo stočių.  

 

 

 

Commander serveris gali suteikti platų informacijos spektrą:

     -         atsargų rezervuaruose būklė šiuo momentu,
     -         vandens arba kitų skysčių, išskyrus NP, lygis rezervuaro dugne,
     -         NP temperatūra rezervuare,
     -         NP tūris rezervuare,
     -         perskaičiuotasis NP tūris rezervuare,
     -         matavimo laikas ir data,
     -         laisva vieta rezervuare litrais iki maksimalios ribos,
     -         užpildymo ir ištuštinimo registracija,
     -         pavojaus signalo, įspėjimo, pranešimo įjungimas,
     -         vandens registravimas tiekimo metu,
     -         rezervuaro pratekėjimo nustatymas,
     -         trumpa matavimų istorija.

Ultra Inventory

Ultra Inventory - tai automatizuota NP atsargų valdymo sistema. Sistema sujungia degalines, komercinius vartotojus ir naftos bazes. Visi duomenys siunčiami į centrą, kur jie archyvuojami duomenų bazėje (Ultra Server). Ilgalaikis duomenų archyvavimas užtikrina paskutiniųjų matavimų analizės ir apdorojimo galimybę.

 

Patikimas atsargų valdymas

 

Þ

Efektyvus sunaudojimo planavimas

 

Þ

Efektyvi užsakymų sistema

 

Þ

Optimalios atsargų apimtys

 

Þ

Minimalios atsargų saugojimo išlaidos

Ultra Inventory sudaro šios programos:

     -         Ultra Database
     -         Ultra Communicator
     -         Ultra Inventory Manager

Ultra Database
Visi duomenys siunčiami į susijusių su darbu arba susijusių su objektu duomenų bazių archyvą. Tai užtikrina kokybišką archyvavimą,  greitą ir kontroliuojamą prieigą prie duomenų, taip pat sistemos Ultra Inventory sujungimo su kitomis informacinėmis sistemomis galimybę.    

Ultra Communicator
Ultra Inventory naudoja Ultra Communicator duomenims iš skirtingų vietų gauti internetiniu  ryšiu. Ultra Communicator - komunikacijos serveris, kuris efektyviai dvipusiu ryšiu sujungia degalines, komercinius vartotojus ir naftos bazes su centralizuotu inventoriumi. Komunikacija vyksta automatiškai ir veikia sistemos Message Queue (MQ) principu.

Ultra Inventory Manager
Programa Ultra Inventory Manager siūlo galimybę bendrai apžvelgti šio momento duomenis ir ankstesnius duomenis apie NP būklę visose degalinėse, naftos bazėse ir pas komercinius vartotojus. Programa leidžia matyti ir palyginti visą standartinę informaciją, atsižvelgiant į naftos pramonės standartus.

Visa informacija į Ultra Inventory patenka automatiškai, nes duomenų siuntimą reguliuoja kiekvienos vietos matavimo sistemos. Šie pranešimai yra svarbi sudėtinė Ultra Inventory Manager dalis. Siūlomos įvairios informacijos apie atsargų būklę, tiekimus, transakcijas, pavojaus signalus ir kitus svarbius įvykius analizės galimybės.  Informacijos, pavyzdžiui, skirtumo tarp užfiksuotų atsargų ir išmatuotų kiekių rezervuaruose, analizė. Visus pranešimų tipus galima generuoti pagal bet kokį laikotarpį ir bet kokioje srityje.

Ultra Inventory siūlo jums supaprastintą darbo sistemą. Ji teikia pagrįstus tikslia informacija pranešimus. Tokiu būdu aptarnaujantis personalas priima pranešimus apie klaidas, kurias galima ištaisyti nuotoliniu būdu. Toks darbo metodas degalinėse yra efektyvus ir leidžia sumažinti išlaidas. 

atgal spausdinti į viršų